Leasing

Leasing – jeden z umownych stosównków cywilnoprawnych.

W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).

Jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem - skontaktuj się, dobierzemy najkorzystniejszą ofertę!